layouts per mostrar les pgines a laravel Pas 1===== Creeu una carpeta de disseny dins de la carpeta de recursos/visualitzacions . Utilitzarem aquesta carpeta per emmagatzemar tots els dissenys junts. Creeu un nom de fitxer app.blade.php que tindrà associat el codi següent ========================================================== DemoLaravel - @yield('title') @yield('content') ========================================================= Pas 2==== En aquest pas, hauríeu d'ampliar el disseny. Ampliar un disseny implica definir els elements secundaris. Laravel utilitza la directiva Blade @extends per definir els elements fills. Quan esteu ampliant un disseny, tingueu en compte els punts següents − Les vistes definides a Blade Layout injecten el contenidor d'una manera única. Es creen diverses seccions de vista com a elements secundaris. Els elements secundaris s'emmagatzemen a la carpeta de dissenys com galeria.blade.php Aquí es mostra un exemple que mostra l'ampliació del disseny creat anteriorment ========================================================= @extends('layouts.app') @section('title', 'Page Title') @section('content')

This is my body content.

@endsection =========================================================