bootstrap 5

el marc més popular del món per crear llocs responsius per a mòbils

Pots trovar mes detalls a ....

Dissenyeu i personalitzeu ràpidament els llocs mòbils responsius amb Bootstrap, el conjunt d'eines de codi obert de front-end més popular del món, que inclou variables i mixins Sass, sistema de graella sensible, components preconstruïts amplis i potents connectors de JavaScript.

 

Comenceu amb Bootstrap, el marc més popular del món per crear llocs responsius per a mòbils, amb jsDelivr i una pàgina d'inici de plantilla.

 

Començament ràpid

Voleu afegir Bootstrap ràpidament al vostre projecte? Utilitzeu jsDelivr, un CDN de codi obert gratuït. Utilitzeu un gestor de paquets o necessiteu descarregar els fitxers font? Dirigiu-vos a la pàgina de descàrregues .

.

bootstrap 5