theme uikit kickoff master: blog

hero
Disseny inicial d'UIkit 3 / Plantilles per al vostre projecte UIKit 3.

theme view

theme download

Metes

L'objectiu principal de KickOff és iniciar ràpidament el vostre projecte amb UIkit 3 , aportant una base de disseny sòlida per treballar.

Estils CSS

Tots els dissenys es basen en estils UIkit predeterminats per mantenir les coses netes i senzilles, però alguns dissenys poden utilitzar algun codi CSS personalitzat.

Els estils css són l'última versió minificada d'UIKit 3 (última) del cdn.

HTML

El codi intenta ser el més senzill possible, amb seccions comentades, marcat html5 validat i semàntic .

Els meus apunts? Son tots aqui!.

imatge