gallery codes boomerang eloquent

La importancia de les consultes a la base de dades tant en php com en laravel ORM - ELOQUENT.