Un entorn de desenvolupament consisteix en un set d'eines que ens permetin crear, executar i depurar el codi on estem treballant i que ens permeti treballar de manera còmoda i eficient. Un set d'eines recomanat en aquest tutorial consisteix a configurar l'entorn de desenvolupament usant: PHP, Xampp, Vs Code i XDebug

El debug debugging o en espanyol depuració de codi és un procés que consisteix a trobar els possibles errors de codi en programari o maquinari . Els errors són molt comuns quan estem desenvolupant alguna aplicació específicament per a aquest article en PHP (Això passa en tots els llenguatges) i poden ser errors lògics o errors de sintàxis per això cal aprendre com configurar un bon entorn de desenvolupament quan treballem amb PHP ia dia d'avui una de les millors maneres és fer servir XDebug una extensió per a molts editors de codi que ens permet realitzar la tasca de depuració de codi molt més fàcil i en aquest vídeo aprendràs a fer-la servir per a l' editor Visual studio code (VS CODE).

<VirtualHost *:80> 
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
   ServerName localhost  
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80> 
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/voyager_tw/public/"
   ServerName voyager_tw.test  
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80> 
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/filament_tw/public/"
   ServerName filament_tw.test
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80> 
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/backpack_tw/public/"
   ServerName backpack_tw.test
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80> 
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/boomerang_back/public/"
   ServerName boomerang_back.test  
</VirtualHost>

 

  127.0.0.1    localhost
	::1       localhost	
	127.0.0.1    filament_tw.test
	127.0.0.1    backpack_tw.test
	127.0.0.1    voyager_tw.test
	127.0.0.1    boomerang_back.test

 CONFIGURAR EXTENSIONS PHP PER A LARAVEL ====================================== descomentar a la linia 920 del fitxer C:\xampp\php\php.ini 

extension=gd

extension=intl

extension=zip